KONTAKT

2018-09-25 13:07 .

Redakcja Magazynu "Żagle"

Adres:

ul. Dęblińska 6,
04-187 Warszawa
tel. (022) 590 54 44
e-mail: zagle@grupazpr.pl

Zespół redakcyjny:

Redaktor naczelny
Waldemar Heflich
e-mail: wheflich@grupazpr.pl
tel. (022) 590 53 07

Sekretarz redakcji
Wojciech Barszczowski
e-mail: wbarszczowski@grupazpr.pl
tel. (022) 590 54 32

Współpraca redakcyjna
Ewa Guttmejer

Dział techniki
Dominik Życki
e-mail: dzycki@grupazpr.pl
tel. (022) 590 51 67

Dział moto
Stanisław Iwiński
e-mail: siwinski@grupazpr.pl
tel. (022) 590 54 52

Dział śródlądowy
Waldemar Heflich
e-mail: wheflich@grupazpr.pl
tel. (022) 590 53 07

Dział morski
Mariusz Główka
mglow_xl@wp.pl

Dział sportowy
Paweł Paterek
e-mail: ppaterek@grupazpr.pl

Redakcja internetowa
Wojciech Barszczowski
e-mail: wbarszczowski@grupazpr.pl
tel. (022) 590 54 32

Dominik Życki
e-mail: dzycki@grupazpr.pl
tel. (022) 590 51 67

Stale współpracują:
Jerzy Domański, Tomasz Głowacki (Nowa Zelandia), Mariusz Główka, Patryk Kazanecki, Jerzy Knabe (Wielka Brytania), Jerzy Kuliński, Andrzej Kus, Mateusz Kusznierewicz, Wojciech Kuźnicki, Michał Laster (USA), Marian Lenz, Norbert Patalas, Jerzy Pieśniewski, Kamil Piotrowski, Marek Zwierz.

Wydawca
Murator EXPO Sp. z o.o., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, NIP 113-21-59-933, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000090687, wysokość kapitału zakładowego: 770.000,00 zł.

Zamówienie prenumeraty:

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa,
tel. (22) 590 55 55, (9.00-17.00)
fax (22) 590 54 44
e-mail: klienci@grupazpr.pl

>>>Zamów prenumeratę<<<

Biuro reklamy:

Ewelina Milczek - Dyrektor ds. Sprzedaży
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 829 66 69,
fax: (22) 829 66 81
tel. kom.: 668 431 715
e-mail: emilczek@muratorexpo.pl

Piotr Dalecki - Koordynator ds. reklamy magazynu "Żagle"
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 590 53 44,
fax: (22) 590 53 66
tel. kom.: 600 018 895
e-mail: pdalecki@grupazpr.pl

Dział marketingu:

Michał Bąk - Szef działu marketingu - Sport, Hobby i Wypoczynek
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 590 53 38,
e-mail: mbak@grupazpr.pl

Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Za treść ogłoszeń Redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.
© Copyright by Murator EXPO Sp. z o.o.
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Zarządu jest zabronione. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych "Żagli". Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.