Zagle.se.pl » Aktualności » Nowa Marina Gdynia - rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego

Nowa Marina Gdynia - rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego

Wizualizacja Nowa Marina Gdynia - Studio Architektoniczne Kwadrat
Prezes Polskiego Związku Żeglarskiego Wiesław Kaczmarek ogłosił podczas środowej konferencji PZŻ o planach oddania do użytku za trzy lata nowej mariny z olimpijskim centrum żeglarskim w Gdyni. Oto wyniki konkursu architektonicznego na opracowanie zintegrowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Nowej Mariny Gdynia. Konkurs zakończył się 28 stycznia.

Sąd Konkursowy na posiedzeniu w dniu 27.01.2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie zintegrowanej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zabudowy terenów 47UM/U w Gdyni w formie zespołu wielofunkcyjnego budynków o dominującej funkcji hotelowo-handlowej z funkcją usługową, biurową i pomieszczeniami dla prowadzenia działalności klubów żeglarskich ze zintegrowanym garażem i zagospodarowaniem terenu przy nabrzeżu Beniowskiego (teren 47UM/U), pracujący w składzie:

pan Andrzej Bulanda – Przewodniczący Sądu

pan Adam Drohomirecki – Zastępca Przewodniczącego Sądu

pan Ryszard Comber – sędzia referent

pan Wiesław Kaczmarek – członek Sądu

pan Marek Karzyński – członek Sądu

pan Jacek Wesołowski – członek Sądu

pan Marek Stępa – członek Sądu

 

podjął orzeczenie w wyniku, którego:

1/ postanowił o przyznaniu I nagrody pracy oznaczonej numerem 3 /praca uzyskała 88 punktów/,
2/ postanowił o przyznaniu II nagrody pracy oznaczonej numerem 1 /praca uzyskała 84 punkty/,
3/ postanowił nie przyznawać nagrody ani wyróżnienia pracom oznaczonym numerami 2 i 4, gdyż nie wypełniły minimalnej normy punktowej, która zgodnie z punktem 22.5 Regulaminu Konkursu wynosi 75 punktów /praca oznaczona numerem 4 uzyskała 56 punktów, praca oznaczona numerem 2 uzyskała 44 punkty/.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu częściowego zwrotu kosztów dla autorów prac oznaczonych numerem 2 i numerem 4 w wysokości po 5 tys. zł dla każdego zespołu. Rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z punktem 22.3 Regulaminu Konkursu zostało zatwierdzone przez Zamawiającego. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpiło w dniu 28.01.2014 r. o godzinie 14.00 w Gdyni.

Po dokonaniu rozszyfrowania prac konkursowych wyniki konkursu są następujące:
I nagroda – Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o. ul. Świętopełka 59A, 81-524 Gdynia,
II nagroda – Arch-Deco  Sp. z o.o., ul. Starowiejska 41/43, 81-363 Gdynia.

Pozostali uczestnicy Konkursu, którzy złożyli prace sklasyfikowani na miejscu:
III – Archi-Cad Jacek Szczęsny, ul. Morenowa nr 22/1, Gdańsk,
IV – WXCA Sp. z o.o., ul. Górczewska 242/9, 01-460 Warszawa,
nie uzyskali nagrody ani wyróżnienia.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Fundacji Helios w Gdyni przy Al. Jana Pawła II nr 11 A. 

Publiczna dyskusja pokonkursowa z udziałem zwycięskich zespołów odbędzie się w dniu 12.02.2014 r. w miejscu ekspozycji prac. Następnie praca, która zdobyła I nagrodę będzie prezentowana w pawilonie wystawowym Urzędu Miasta Gdynia (Infobox) przy ul. Świętojańskiej.

W załączeniu przedstawiono prezentację wybranych wizualizacji ze zwycięskiej pracy /fot. Krzysztof Romański, wizualizacje: Studio Architektoniczne Kwadrat Sp. z o.o./

Na temat:

udostępnij
udostępnij
udostępnij
wydrukuj
Materiały ze strony www.pya.org.pl
Żagle.tv YouTube
Ankieta mariny 2015
Subskrybuj newsletter
Sonda
Czy w 2017 roku planujesz?