Zagle.se.pl » Sport » Śródlądowe » PPJK: O Żeglarski Puchar Iławy

PPJK: O Żeglarski Puchar Iławy

Regaty O żeglarski Puchar Iławy 2012
Autor: Mat. organizatorów
Regaty O żeglarski Puchar Iławy 2012
Przystań Żeglarska "Pod Omegą" w Iławie po raz kolejne będzie gościć żeglarzy biorących udział w Pucharze Polski Jachtów Kabinowych. W dniach 24-25 sierpnia na Jezioraku zostaną rozegrane regaty kwalifikacyjne PPJK w klasach T-1, T-2, T-3, Omega Sport i Standard, Micro, Żagle 500, Skippi 650, Nautica 450, DZ oraz Sigma Active.

ZAWIADOMIENIE O REGATACH Puchar Polski Jachtów Kabinowych 2013 O Żeglarski Puchar Iławy, Memoriał Tomasza Lewandowskiego

VI Regaty Żeglarskie o Mistrzostwo Jezioraka w Klasie Omega Standard IV Żeglarskie Mistrzostwa Jezioraka w Klasie Łodzi DZ

Iława 24.08 - 25.08.2013

Organizator: PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, 14-200 Iława        Kontakt :       www.podomega.pl      podomega@podomega.pl                               

tel./fax. 89 648 40 93     89 648 63 62

 

1. Regaty zostaną rozegrane w dniach 24.08 - 25.08.2013 r. na jeziorze Jeziorak, są zawodami w ramach regat kwalifikacyjnych Pucharu Polski Jachtów Kabinowych o współczynniku „R” = 1.0

2. Biuro regat: PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, Iława

3. Port regat: Przystań Żeglarska PHGT „Pod Omegą", ul. Sienkiewicza 24, Iława

4. Regaty zostaną rozegrane zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2013 - 2016, zawiadomieniem o regatach cyklu Pucharu Polski Jachtów Kabinowych 2013, Przepisami Pomiarowymi Jednokadłubowych Jachtów Kabinowych Formuła PZŻ 2013 - 2016, przepisami związków lub stowarzyszeń klas uczestniczących w regatach, niniejszym zawiadomieniem oraz instrukcją żeglugi

5. Regaty posiadają licencję Polskiego Związku Żeglarskiego.

6. Regaty zostaną rozegrane w klasach: T-1, T-2, T-3, Omega Sport i Omega Standard, Micro ,Żagle 500 , Skipi 650 , Nautica 450, DZ , Sigma Active. Limit jachtów w poszczególnych klasach koniecznych do uznania regat za odbyte ustala się na cztery (4). Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu jednego wyścigu 

7. Zgłoszenia do regat w dniu 23.08.2013 r. w godz. od 17:00 do 22:00 i w dniu 24.08.2013 r.  w godzinach 8:00 - 9:00 na drukach dostarczonych przez organizatora. Istnieje możliwość pobrania druków zgłoszenia na stronie internetowej firmy PHGT „Pod Omegą" http://podomega.pl/

8. Zgłoszenia będą przyjmowane również drogą elektroniczną na drukach zgłoszeń na adres e- mail podomega@podomega.pl - zgłoszenia nadesłane droga elektroniczną uzyskają status aktywnych z chwila wniesienia opłaty startowej w biurze regat w godzinach jak w punkcie 7 zawiadomienia.

9. Wpisowe do regat wynosi 60 zł od jachtu przy zgłoszeniu do 23.08.2013 r. natomiast 80 zł przy zgłoszeniu w dniu 24.08.2013r.

10. Instrukcja żeglugi będzie dostępna dla zawodników po zgłoszeniu się do regat. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń Komisji Sędziowskiej

11. Organizator zapewnia nieodpłatnie slipowanie jachtów, parking dla samochodów ,przyczep na terenie portu Bazy Wodnej Związku Gmin „Jeziorak", ul. Sienkiewicza 32 przy pomocy dźwigu, jak i slipu betonowego 23.08.2013r.   w godzinach od 16:00 do 22:00 w dniu 24.08.2013r. w godzinach od  7:00 do 8:30  w dniu 25.08 2013r od 15:30  do  ostatniego jachtu .Na  terenie portu regat  nieodpłatnie   miejsce przy kejach, sanitariaty ,miejsca na rozbicie  namiotów.

12. Pomiary jachtów: jest możliwość wykonania pomiarów sprawdzających jachtu i żagli  (za częściową odpłatnością w kwocie 60 złotych od jachtu) w godzinach od 18:00 do 20:00 w dniu 23.08.2013r na terenie bazy wodnej     ZG  Jeziorak  

13. Uroczyste otwarcie regat 24.08.2013r o godzinie 9:30

14. Start do I wyścigu – memoriałowego liczonego do klasyfikacji generalnej-planowany jest na godzinę 11:00

15. Starty do kolejnych wyścigów zgodnie z komunikatem Sędziego Głównego

16. Przewiduje się rozegranie 6 wyścigów. W przypadku rozegrania więcej niż 3 wyścigów, najgorszy wynik zostanie odrzucony. 

17. W wynikach ostatecznych nie będą klasyfikowani zawodnicy, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu.

18. Nagrody: - Zawodnicy sklasyfikowani na miejscach I - III otrzymują puchary i dyplomy. Nagrody wg. regulaminu (sponsora, organizatora)

19. Kategoria regat „C" uczestnicy są zobowiązani do naklejenia na obu burtach logo sponsora regat PPJK 2013

20. Sternik jachtu: Osoba zgłoszona jako sternik jachtu zobowiązana jest do osobistego prowadzenia (obsługiwania „urządzenia sterowego") jachtu będącego w wyścigu

21. Załoga jachtu zgłaszająca się do regat wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie przez Organizatora i sponsorów swego wizerunku, nazwiska i głosu w środkach masowego przekazu oraz  w materiałach dotyczących regat w celu reklamy i promocji regat .                                                                                  

22. Na jachcie  podczas wyścigu powinna znajdować się taka ilość osób jaka została zgłoszona do regat. Wniosek (w formie pisemnej) o zamianę członka załogi należy złożyć przed rozpoczęciem wyścigu. Zamiana może nastąpić tylko z przyczyn losowych, za zgodą Sędziego Głównego

23. Jachty startujące w regatach muszą posiadać widoczne oznakowanie identyfikacyjne w postaci numerów startowych dostarczonych przez Organizatora, naklejonych na obu burtach w części dziobowej jachtu.

24. Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub nie wykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą  z udziału w regatach

25. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu lub osób albo śmierć wynikłe w związku z regatami, przed ich rozpoczęciem, podczas lub po regatach

26. Ubezpieczenie:  sternicy jachtów zgłoszonych do regat muszą posiadać ważną na czas wyścigów polisę OC obejmującą  w swym zakresie zdarzenia wynikłe podczas wyścigów. Brak ważnej polisy OC będzie skutkował nie przyjęciem zgłoszenia do regat. Organizator zapewnia w czasie przeznaczonym na zgłoszenia do regat, możliwość dokonania ubezpieczeń na czas regat.

27. Załogi uczestniczące w regatach mają obowiązek przestrzegania przepisów żeglugowych: 

 

•· Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r) śródlądowej (Dz. U. nr 5, poz. 43 z 2001r)                                    

•· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób ... uprawiających sporty wodne. (Dz. U. nr 57, poz.358 z 1997r)

•· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. nr 212, poz. 2072 z 2003 r.)

•· Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. u. z 16.04.2013 r. poz. 460)

 

Organizator regat:  PHGT „Pod   Omegą”                                    

* Stanisław Kasprzak     601 645 004    -Komandor Regat

* Przemysław Kasprzak  603 684 434   -Obsługa Portowa  i Techniczna

* Ania Kasprzak            696 035 046   -Obsługa  Biura Regat

* Bartosz Furmanek      603 684 434   - Obsługa Techniczna

* Bata Furmanek          603 091 509   - Noclegi , catering , Wieczór Żeglarski

* Lila Kasprzak             603 256 132     Catering, Wieczór  Żeglarski                                                                   

 

Informacje dodatkowe:

Wyżywienie: w ramach wpisowego organizator zapewnia ciepły posiłek w sobotę po zakończonych wyścigach. Śniadania sobota i niedziela (10 zł za 1 posiłek).

Wszystkich uczestników regat organizator zaprasza na poczęstunekw trakcie sobotniego wieczoru Biesiada Żeglarska „Pożegnanie lata z Omegą”.

Łodzie wodujemy na terenie przystani Związku Gmin Jeziorak – ul. Sienkiewicza 32, również tam pozostawiamy wózki podłodziowe jak i samochody. Łodzie typu Omega, Nautica wodujemy bezpośrednio na przystani żeglarskiej Pod Omegą organizatora regat.

 

Adresy hoteli, pensjonatów, w pobliżu przystani „Pod Omegą„ w Iławie:

   Hotel Toffi        tel.89 651 97 97              Iława  ul. Dąbrowskiego 9

   Hotel Port 110    tel.89 648 20 50            Iława  ul. 3-Maja nr.7

   Hotel „Leśna”     tel.  691 188 455.          Iława  ul. Sienkiewicza 9

   Pensjonat „Barakuda” tel. 089 644-81 50 Iława ul.Chodkiewicza 12

   Hotel Stary Tartak 661 888 555               Iława ul. Biskupska 5

   Hotel ‘Kormoran” tel 089 648 26 77         Iława ul. Chodkiewicza 3

   Ośrodek Wypoczynkowy Bosman  604 485 919 wyspa wielka Żuława

udostępnij
udostępnij
udostępnij
wydrukuj
Żagle.tv YouTube
Ankieta mariny 2015
Subskrybuj newsletter
Sonda
Czy w 2017 roku planujesz?