Zagle.se.pl » Sport » Przegląd » Reaktywacja Regat o "Puchar Poloneza"

Reaktywacja Regat o "Puchar Poloneza"

Z archiwum regat
Autor: Krzysztof Krygier www.portalżeglarski.pl
Z archiwum regat
Reaktywowane Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samotnych o puchar Poloneza odbędą się pierwszy raz od 1983 r na tradycyjnej trasie Świnoujście - Christianso - Świnoujście 17 sierpnia b.r. Dzięki przychylności żony Jurka Madei, ostatniego zwycięzcy regat - przechodni historyczny puchar Poloneza wraca do "obiegu" i będzie główną nagrodą dla jachtu, który w najszybszym czasie przeliczonym pokona trasę.

Krótka historia regat:

Inicjatorami samotnego ścigania się na Bałtyku byli kapitanowie Jerzy Siudy i Kazimierz Jaworski, którzy w 1973 roku urządzili "prywatne" regaty Świnoujście - Bornholm - Świnoujście. Od 1974 roku organizatorem regat był Jacht Klub Wyższej Szkoły Morskiej.

Archiwum

Patronat nad Regatami objął JM Rektor Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie – doc. mgr kpt. ż w.  Eugeniusz Daszkowski. Dla upamiętnienia rejsu kpt. Krzysztofa Baranowskiego dookoła świata, Bałtyckie Regaty Samotnych Żeglarzy nazwano Regatami o Puchar „POLONEZA”, jachtu symbolu polskiego samotnego żeglarstwa wyczynowego. Nagrodą główną, o którą walczyli samotnicy, był wieczysty „PUCHAR POLONEZA” ufundowany przez dyrektora Morskiej Stoczni Jachtowej im Leonia Teligi – mgr Edmunda Bąka. Puchar otrzymywał kapitan jachtu, który w najkrótszym czasie przeliczeniowym pokonał trasę regat  ze Świnoujścia, dookoła grupy wysp Christianso, które należało minąć lewą burtą, do Świnoujścia. Do regat dopuszczone były jachty, których długość całkowita była nie mniejsza niż 9 m. i posiadających świadectwo pomiarowe IOR Mark II lub III.
Więcej szczegółów odnośnie tegorocznych regat samotników: http://www.portalżeglarski.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=117&Itemid=292

11 Bałtyckie Regaty Żeglarzy Samotnych o puchar Polonez
ŚWINOUJŚCIE – CHRISTIANSO – ŚWINOUJŚCIE  
Start: 17.08.2010r.REGULAMIN I ZAWIADOMIENIE

I. Organizator: Organizatorem regat jest www.portalżeglarski.pl – Jacht Full Service Warzymice 171H 72-005 Przecław. Koordynatorami regat z ramienia portalu są: Krzysztof Krygier i Piotr Stelmarczyk. Głównym Patronem regat jest Klub Żeglarzy Samotników.

II. Cel regat: Popularyzacja żeglarstwa, utrwalenie pamięci o wokółziemskim rejsie jachtu Polonez, utrwalenie pamięci o żeglarzach startujących w poprzednich edycjach, umożliwienie treningu kandydatom do startów w międzynarodowych klasach np: Mini650, Class40, Open60 i innych.

III. Nagrody: Główną nagrodą jest historyczny puchar Poloneza dla jachtu który w najkrótszym czasie przeliczonym pokonał trasę regat (przy dwóch formułach KWR i ORC brany będzie pod uwagę najkrótszy czas przeliczeniowy pokonania trasy z obu tych grup wziętych razem). Pozostałe nagrody zostaną ogłoszone osobnym komunikatem.

IV. Termin: Start do regat odbędzie się 17 sierpnia 2010r o godz. 09:00 w Świnoujściu. Godzina i termin mogą się zmienić – (np. w przypadku niekorzystnych warunków meteorologicznych).

V. Trasa: Świnoujście – Christianso LB – Świnoujście.

VI. Uczestnictwo: W regatach uczestniczyć mogą jachty  posiadające świadectwo pomiarowe ORC lub KWR, jachty Class Mini650 i pozostałe jachty bez pomiaru. Jachty powinny spełniać wszelkie kryteria dobrej praktyki morskiej. Zaleca się posiadanie:
•    sprawnego jachtu morskiego
•    wszelkich niezbędnych środków ratowniczych na jachcie
•    wszelkich niezbędnych środków wzywania pomocy
•    radiotelefonu UKF, oraz telefonu komórkowego
•    wyposażenia technicznego jachtu pozwalającego na bezpieczną żeglugę morską i samotną
•    autopilota
•    oświetlenia jachtu (żegluga nocna)
•    ubezpieczenia jachtu i ew. skippera

VI. Przepisy: Regaty przeprowadzone będzie zgodnie z Przepisami Regatowymi Żeglarstwa 2009-2012

VII. Grupy  jachtów.
•    Jachty z pomiarem KWR
•    Jachty z pomiarem ORC
•    Class Mini650
•    Otwarta
•    mile widziane załogowe jachty towarzyszące.

VIII. Zakończenie regat: dzięki przychylności Piotra Stelmarczyka i sponsora J.K.AZS w Szczecinie - zakończenie odbędzie się wraz z zakończeniem regat Unity Line – 28 sierpnia 2010 r na przystani J.K.AZS w Szczecinie.

IX. Zgłoszenia i informacje:
W formie mailowej na adres bluefin@interia.pl
Zgłoszenia będą przyjmowane także w Świnoujściu w dniu 16.08.2010 r. do godz. 18.00. Na miejscu uczestnicy zostaną poproszeni o następujące informacje: polisę ubezpieczeniową jachtu, świadectwo pomiarowe (o ile jacht startuje w formule przeliczeniowej), info. o wyposażeniu zalecanym i przewidzianym w p.3.

Wszelkie informacje na temat regat patrz: www.portalżeglarski.pl, www.portalzeglarski.com
kontakt: Krzysztof Krygier tel. 601 233 434. mail: bluefin@interia.pl
Wpisowe do regat (jeśli będzie) zostanie ogłoszone przed regatami w odrębnym komunikacie.

X. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności: organizacyjnej, cywilnej ani karnej za start poszczególnych zawodników. Poszczególni żeglarze oświadczają i przyjmują do wiadomości że: startują na własną odpowiedzialność i własne ryzyko, oraz że posiadają odpowiednie umiejętności w żegludze samotnej oraz w pełni sprawny jacht przystosowany do takiej żeglugi morskiej. Startujący potwierdzają również że zapoznali się również z zaleceniami organizatorów odnośnie wyposażenia.

udostępnij
udostępnij
udostępnij
wydrukuj
Krzysztof Krygier www.portalżeglarski.pl
Żagle.tv YouTube
Ankieta mariny 2015
Subskrybuj newsletter
Sonda
Czy w 2017 roku planujesz?