Zagle.se.pl » Redakcja miesięcznika "Żagle" - kontakt

Redakcja

Redakcja internetowa:

Redaktor prowadzący
Wojciech Barszczowski wbarszczowski@grupazpr.pl

telefon: (022) 590 5432

Dominik Życki dzycki@grupazpr.pl

telefon: (022) 590 5167

Adres redakcji:

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
(022) 590 54 44
e-mail: zagle@grupazpr.pl

Redakcja miesięcznika "Żagle":

Redaktor naczelny

Waldemar Heflich wheflich@grupazpr.pl

tel. (022) 590 5307

Sekretarz redakcji

Jerzy Klawiński jklawinski@grupazpr.pl

tel. (022) 590 5175

Współpraca redakcyjna

Ewa Guttmejer

Dział sportowy

Paweł Paterek ppaterek@grupazpr.pl

Tomasz Kowalczyk tkowalczyk@grupazpr.pl

tel. (022) 590 52 50

Dział techniki

Dominik Życki dzycki@grupazpr.pl

tel. (022) 590 51 67

Dział moto

Stanisław Iwiński siwinski@grupazpr.pl

Dział śródlądowy

Waldemar Heflich wheflich@grupazpr.pl

Dział morski

Jerzy Klawiński jklawinski@grupazpr.pl

Dział graficzny:

Tomasz Augustyniak taugustyniak@grupazpr.pl

Stale współpracują:

Jerzy Domański, Tomasz Głowacki (Nowa Zelandia), Mariusz Główka, Patryk Kazanecki, Jerzy Knabe (Wielka Brytania), Jerzy Kuliński, Andrzej Kus, Mateusz Kusznierewicz, Wojciech Kuźnicki, Michał Laster (USA), Marian Lenz, Norbert Patalas, Jerzy Pieśniewski, Kamil Piotrowski, Marek Zwierz.

Wydawca

ZPR Media Spółka Akcyjna, ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, NIP 526-00-08-745, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000291159, kapitał zakładowy (opłacony w całości) ) 91 850 000,00 złotych.

Zamówienie prenumeraty:

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa,
tel. (22) 590 55 55, (9.00-17.00)
fax (22) 590 54 44
e-mail: klienci@grupazpr.pl

Zamów prenumeratę »

Biuro reklamy:

Marek Białek - Dyrektor Biura Reklamy - Magazyny i Informatory
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 590 50 28,
fax: (22) 590 53 66, 590 53 67
e-mail: reklama@grupazpr.pl

Koordynator d/s reklamy magazynu "Żagle":

Piotr Dalecki

ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 590 53 44,
fax: (22) 590 53 66
tel. kom.: 600 018 895
e-mail: pdalecki@grupazpr.pl

Magdalena Tymińska - Starszy konsultant d/s reklamy
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 829 66 49
fax: (22) 590 53 66

e-mail: mtyminska@grupazpr.pl

Dział marketingu:

Michał Bąk - Szef działu marketingu - Sport, Hobby i Wypoczynek
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa
tel.: (22) 590 53 38,
e-mail: mbak@grupazpr.pl

Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca, a w razie opublikowania zastrzega sobie prawo do ich skracania.
Za treść ogłoszeń Redakcja ponosi odpowiedzialność w granicach wskazanych w ust. 2 art. 42 ustawy Prawo prasowe.
© Copyright by ZPR Media
Wszystkie materiały są objęte prawem autorskim.
Przedruk materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez wcześniejszej pisemnej zgody Zarządu jest zabronione. Wydawca zabrania bezumownej sprzedaży numerów bieżących i archiwalnych "Żagli". Działanie wbrew powyższemu zakazowi skutkuje odpowiedzialnością prawną.

 
Żagle.tv YouTube
Ankieta mariny 2015
Subskrybuj newsletter
Sonda
Czy w 2017 roku planujesz?